Werkervaring

DividerDivider

jan. 2015 – nu
Promovendus Radboud Universiteit Nijmegen
Onderzoek naar de Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy (1850 – 1926). Promotoren: prof. Dr. Johan de Haan en prof Dr. Jos Koldeweij. Voor- en haalbaarheidsonderzoek sinds september 2013.

mrt. 2014 – feb. 2016
Bestuurslid Museum Amsterdam Noord
Per 1 januari 2015 voorzitter van het bestuur van dit museum voor de geschiedenis van Amsterdam Noord. Verantwoordelijk voor en betrokken bij het maken van tentoonstellingen, aansturen van vrijwilligers en organiseren van excursies.

•   Projectleider en inhoudelijk vormgever tentoonstelling 100 jaar wonen in Amsterdam Noord (looptijd: sep. 2015 – jan. 2016): organisatie, fondsenwerving, tentoonstelling, catalogus en activiteitenprogramma
•   Organisatie en inhoudelijke vormgeving vaste tentoonstellingen: keuze materiaal en beeldrecht

•   Begeleiding werkgroepen voor tentoonstellingen en activiteiten. Werven van fondsen hiervoor.

•   Onderhoud externe contacten en samenwerkingsverbanden van het museum

•   Roosters, contact en aansturing van vrijwilligers

•   Organisatie (praktisch en inhoudelijk) voor fietstochten voor Open Monumentendagen 2014


apr. 2013 – apr. 2015
Secretariaatsmedewerker en onderzoeker Cultureel Erfgoed Collectief, Den Haag
Collectief bestaande uit ruim 50 erfgoedprofessionals. Het collectief beantwoordt vragen en voert opdrachten uit van particulieren m.b.t. hun eigen erfgoed (huis, kunst, antiek).

•   Onderhoud en updates website, voorzien van nieuwe informatie
•   Beantwoorden van vragen via website en mail

•   Aanleveren van informatie aan websites en tijdschriften

•   Vertegenwoordiging op evenementen en beursen

•   Opdrachtverlening erfgoedprofessionals

juli 2012 – nov. 2013
Freelance cultuurhistorisch onderzoeker 
Diverse onderzoeksprojecten door het hele land, variërend van een tot zes maanden. Zij dienden ter ondersteuning van restauratieprojecten, kunstprojecten en publicaties. 

jan. – juli 2012 
Onderzoeker, Rijksmuseum Amsterdam
Onderzoek naar de collectie autochromes (1907 - 1931), vroege kleurenfoto’s op glasdia, van Jacob Olie Junior. Scholarship Manfred and Hanna Heiting Fonds.

jan. 2008 – juni 2011
Stages
Stages van 3 tot 6 maanden bij het voormalig Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam, bij de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, bij de gemeente Wassenaar en bij de Stichting Historische Interieurs Amsterdam. Voor alle stages was een combinatie van grote zelfstandigheid met duidelijke samenwerking en informatieoverdracht vereist.

Restauratie
•   Rijksmuseum Amsterdam. Assisteren bij reconstructies van muurschilderingen van architect Pierre Cuypers. (juli – aug. 2007)
•   Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam, nu horende bij Museum Het Valkhof in Nijmegen. Ondersteunen van restaurator Ronny Meijers met restauratie- en museumwerk. (apr. 2005 – juli 2006)

Opleiding en cursussen

DividerDivider

sep. – dec. 2015
                                    Promovendicursussen, Radboud universiteit Nijmegen                                            
‘Education in a nutshell’ en ‘The art of presenting science’ (samen 5,5 ECTS)

sep. 2014 – feb. 2015
Cursus Wijzer Werven

sep. 2012 – mrt. 2013
  Cursus Monumentenzorg, Hogeschool Utrecht
Accent op historische constructies, materialen en actueel monumentenbeleid.

2009 – 2011
                                    Research Master Arts Studies, Universiteit van Amsterdam                                     Onderzoekstechnieken, analysemethoden en probleem oplossen.

2007 – 2010
   Master Cultureel Erfgoed, Erfgoedstudies, Universiteit van Amsterdam
    Accent op gebouwd erfgoed en extra vakken in planologie en cultuurbeleid.

2006 – 2007
                  Basisjaar Conservering en restauratiewetenschappen, Universiteit van Amsterdam              
Methoden en technieken voor preventieve conservering, restauratiegeschiedenis, ethiek, chemie. Het maken van klimaatrapporten en conditiebeschrijvingen.

2003 – 2006
                                 Bachelor Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen                                        
Westerse kunstgeschiedenis. Interesse: periode 1850-1940.